1 kế toán + Money Paper = 3 kế toán

Money Paper làm gì?

Quản lý và theo dõi tất cả các tài khoản ngân hàng trong một màn hình quản trị.
Bắt đầu chỉ với 200.000 VNĐ/ tháng.

Quản lý nhiều tài khoản

Quản lý tất cả tài khoản và giao dịch chỉ với một màn hình quản trị. Hỗ trợ hơn 15 ngân hàng ở Việt Nam.

Hoàn toàn tự động

Money Paper tự động cập nhật giao dịch và số dư các tài khoản,
giúp dễ dàng theo dõi và kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp.

Liên hệ để đăng ký dùng thử